Planleggingsdager for barnehageåret 2020

En liten oversikt

Planleggingsdager våren 2020

torsdag 2.januar

fredag 13.mars

fredag 22.mai