Historikk

Sollia barnehage er en trygg, veldrevet og populær privat barnehage på Slependen i Bærum. Den eies og drives av Stiftelsen Sollia barnehage, hvor eierstyret er ansvarlig for at barnehagen drives etter gjeldende lover, forskrifter, rammeplan, vedtekter samt årsmøtets vedtak.

Barnehagen åpnet 1. august 1992 og har et sterkt fokus på friluft og uteliv. Sollia har ansatt en egen utelivspedagog, og barn og ansatte er ute i all slags vær. Av Rammeplanen for barnehagens syv fagområder (se under linker) vil fokuset for utegruppene ligge på "natur, miljø og teknikk", "kropp, bevegelse og helse" og "nærmiljø og samfunn".

Barnehagens HMS- og kontrollrutiner for lekeplassutstyr er godkjent og systemsertifisert av Det norske Veritas, noe som gir Sollia god kvalitetssikring av utelekeområdet.

Sollia barnehage er for barn i alderen 1-6 år, og har for tiden 35 barn fordelt på 2 avdelinger; Prestekragen (1-3 år) og Blåklokka (3-6 år).

Sollia legger vekt på de mange mulighetene aktiv bruk av natur og nærmiljø gir. Barnehagen har flott beliggenhet i en den av en blindvei med lite biltrafikk på veiene rundt barnehagen. Nærområdet benyttes aktivt til turer til eks. skogsholt, "pytten", lavvoen, hoppbakken, toget eller gressbanen.

Det er utarbeidet en felles visjon for barnehagene i Bærum: "Vi skal strekke oss mot stjernene ved å gjøre hver dag verdifull". Å ha ansvar for barns oppvekst betyr å formidle verdier hver dag. Sollia arbeider etter en årsplan. Denne danner rammene for barnehagens drift, innhold og mål. Denne, og annen informasjon om Sollia finnes på barnehagens hjemmeside hos Bærum Kommune (se på venstresiden under linker).

Det er et engasjement rundt barnehagen der et godt sosialt fellesskap gir ekstra trygghet både for barn og voksne. Dette bidrar til å skape trivsel, som igjen betyr en stabil arbeidsstokk med erfarne ledere som kjenner hverandre og barnehagen.

Sollia barnehage er medlem av Private Barnehagers Landsforbund.