Barnehageplass

Sollia barnehage har samordnet opptak med Bærum Kommune, og søknad om plass sendes direkte til kommunen. Søknadsfrist for hovedopptaket med oppstart i august er 1. mars

Barnehagen har egne opptakskriterier som er beskrevet i barnehagens vedtekter.

Ved opptak skal det legges vekt på at gruppesammensetting mht. alder, kjønn etc. blir så gunstig som mulig for å sikre gode utviklings- og aktivitetsmuligheter.

Søknadsskjema finner du på denne linken:

https://min.e-kommune.no/baerum_kommune/veiledere