Om oss

Velkommen til Sollia barnehage! Dette kjennetegner oss: Vi er blide, positive og aktive voksne som legger vekt på enkeltbarnets behov. Foreldre, barn og personale kjenner hverandre på tvers av avdelingene, noe som gir et trygt og trivelig miljø. Vi har uteaktiviteter hver dag - uansett vær. Vi har aldersinndelte grupper med turdag hver uke. Vi er en nærmiljøbarnehage med gode uteområder. Barnehagens overordnede mål er å gi barna gode opplevelser i hverdagen og lære dem gode sosiale ferdigheter. VI GLEDER OSS TIL Å BLI KJENT MED DEG OG BARNET DITT!

 

Vår visjon:
"Vi skal strekke oss mot stjernene ved å gjøre hver dag verdifull"!

Våre vektlagte verdier:

  • Sjenerøsitet
  • Entusiasme
  • Nytenkning

 

Ifølge barnehageloven skal barnehagen gi barn grunnleggende kunnskap på aktuelle områder, støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.

I Rammeplan for barnehagen slås det fast at barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnehagen skal gi et individuelt tilpasset og likeverdig tilbud og bidra til en meningsfull oppvekst uansett funksjonsnivå, bosted, sosial, kulturell og etnisk bakgrunn.