Planleggingsdager 2020-2021

Her kommer årets planleggingsdager:

Torsdag 13 august 2020

Fredag 14 august 2020

Fredag 30 oktober 2020

Mandag 4 januar 2021

Fredag 14 mai 2021