Planleggingsdager for barnehageåret 2017/ 2018

En liten oversikt

Planleggingsdagene satt opp for barnehageåret 2017/ 2018 er som følger;

torsdag 17. og fredag 18 august 2017

tirsdag 02.januar 2018

fredag 18.mai 2018