Endringer i varmmat tilbakestilles

Varmmatsdager er satt tilbake til fredager

Etter en evaluering på endringene vi tidligere kom med på varmmat og fellesdager,har vi nå

sett behovet for å gå tilbake til tidligere vaner.
Dette betyr enkelt og greit at vi igjen har fredagene som varmmats dag.