Endring av varm- mat dager!

Vi har byttet dag for varm mat i barnehagen!

Vi har nå bestemt at vi skal ha varm mats dager på torsdager i stedet for fredager.
Vi startet med dette allerede 05.01.2017, med stor suksess.

Det at vi bytter dag på varmmaten, betyr at utegrupper torsdag blir satt til fredag i stedet, og at vi er mer felles på huset på torsdager.