Planleggingsdager 2017

Datoene for de kommende planleggingsdagene

Planleggingsdager

2016/2017

  •          Mandag 02. januar 2017 *
  •          Fredag 17. mars 2017
  •          Tirsdag 06. juni 2017 

 

Disse dagene er barnehagen stengt