FORELDREMØTE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE I SOLLIA TIRSDAG 15 SEPTEMBER KL 1930-2130. MAXIKLUBBFORELDRE MØTER KL 19 MED INFO OM OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE