PLANLEGGINGSDAGER

Torsdag 13 og fredag 14 august er det planleggingsdager i barnehagen. Da er barnehagen stengt